narzędzie

Polityka bezpieczeństwa w całej UE jest harmonizowana i takie rozwiązania jak w Polsce, albo i ostrzejsze, znajdziesz we Francji, Niemczech, Hiszpanii, Belgii, UK i wielu innych krajach. Zauważ, że w UE praktycznie nie ma granic, co stwarza przestępcom niebywałe możliwosci. Zaś współczesna technika daje bandytom do ręki nigdy wcześniej nie znane możliwości komunikacji. Tworzenie w pośpiechu narzędzi do walki z terroryzmem, kiedy ataki terrorystyczne już wystąpią, byłoby działaniem lekkomyślnym, o ile nie całkowicie głupim. Takie doświadczenia płyną równiez z UK; kiedy pod koniec lat 60 IRA zaczęła podkładać bomby w Londynie, przez kilka lat się tamtejsze służby policyjne uczyły się jak z tym skutecznie walczyć. W końcu się nauczyły, na błędach i śmiertelnych ofiarach. Polecam też przykład Niemiec ― atak palestyńskich terrorystów na wioskę olimpijską w Monachium(1972) i całkowity blamaż tamtejszej policji. Ale po pięciu latach przygotowań i szkoleń, w tym utworzenia specjalnej jednostki GSG 9 (Grenzschutzgruppe 9), służby niemieckie były już w stanie odbić porwany przez komando palestyńskie samolot Lufthansy w Mogadiszu i trzech z czterech terrorystów wysłać do Allacha. Także w zwalczaniu terroryzmu obowiązuje stara rzymska zasada, si vis pacem ― para bellum. To są oczywiste oczywistości, ale dla ciebie najwyraźniej nieoczywiste. Ale i to dobre, bo już mnie mdli od tych ciągłych: ” a w Ameryce” – i tu następuje podobny cytat do twojego, tak jakby Polska była w czymś podobna do USA. Przypomnę ci, co też wydziwiano, gdy Cimoszewicz został ministrem sprawiedliwości. Główny zarzut tzw. demokratycznej opozycji był taki, że minister komunistów nie jest profesorem prawa, a tylko nędznym doktorem. To że był prymusem i otrzymał stypendium w USA nie liczyło się zupełnie. Piszę to po to, żeby przypomnieć, że obecny minister z ledwością obronił mgr. na tróję. Oprócz megalomanii i niebywałego tupetu niczym się jeszcze w życiu nie wyróżnił. Zresztą jest to cecha charakterystyczna obecnej ekipy rządzącej. Są oczywiście wyjątki, ale jak to w przysłowiu, one tylko potwierdzają regułę. Wracając do sposobu wyłaniania sędziów SN w Niemczech wspomniałeś, że wyboru dokonują także ministrowie poszczególnych landów (krajów), co w Polsce jest chyba raczej niemożliwe. A może coś przespałem i nie jeszcze wiem, że PiS podzielił Polskę na autonomiczne regiony? Zamiast pisać, zajrzyj do konstytucji, gdzie napisano po polsku czarno na białym wszystko, co powinieneś wiedzieć o wyborze i kadencji sędziów SN. Jak na razie PiS nie ma odpowiedniej siły żeby legalnie konstytucję zmienić i jedzie po bandzie. Komuniści też wierzyli, że będą rządzić wiecznie. Oni jednak mieli na swoje usprawiedliwienie zagrożenie z Moskwy. W przypadku PiS nic takiego nie ma miejsca i ja na ich miejscu już bym się bał. Głupi jednak strachu nie odczuwa, bo myśli, że jest bohaterem. Osobiście ciekawi mnie tylko, jak się to wszystko skończy dla Polski, bo dla PiS-u jest sprawa i tak przesądzona. To tylko kwestia czasu.

wzór

Sa juz gotowe wzory:
„Tylko w czasie tzw. „wyborów brzeskich” w 1930 roku aresztowano z przyczyn politycznych 5 tys. osób. Instytucji fałszowania wyborów, „nieznanych sprawców” i „ścieżek zdrowia” nie wymyśliła „komuna” po 1945 roku. Wszystko to było stosowane już przez sanację w latach 1926-1939.
Przy okazji 90. rocznicy przewrotu majowego warto przypomnieć jeszcze jedną wstydliwą, a obecnie całkowicie przemilczaną kartę rządów sanacji – czyli brutalne tłumienie protestów społecznych, mających przeważnie podłoże ekonomiczne.
Prezydent Andrzej Duda podczas ubiegłorocznych uroczystości rocznicowych pod pomnikami w Gdyni i Szczecinie ubolewał nad tym, że III RP nie rozliczyła PRL-owskich „oprawców” odpowiedzialnych za krwawe stłumienie strajków w grudniu 1970 roku, kiedy zginęło 41 osób[3]. Niestety prezydent Duda nie zauważył, że w II RP postępowano ze strajkującymi tak samo, a nawet brutalniej. Zwłaszcza po 1926 roku prowadzono dialog społeczny przy pomocy karabinów i to w sensie dosłownym. Premier i minister spraw wewnętrznych, gen. Felicjan Sławoj-Składkowski, w wystąpieniu przed komisją budżetową Sejmu 24 stycznia 1938 roku podał następujące liczby zabitych w wyniku siłowego tłumienia przez policję strajków i manifestacji w latach 1932-1937: 1932 rok – 141 zabitych, 1933 rok – 145 zabitych, 1934 rok – 118 zabitych, 1935 rok – 143 zabitych, 1936 rok – 157 zabitych, 1937 rok – 114 zabitych, w tym 44 podczas tłumienia powszechnego strajku chłopskiego Na mocy ustawy o Sądzie Najwyższym z grudnia 1989 jego kadencja została skrócona ― do czerwca 1990. Jak widać skrócenie kandencji sędziom SN nie jest czymś nieznanym w III RP. Nowo powołani w 1990 roku sędziowie SN musieli mieć minum 10-letni staż, zatem dokładnie wszyscy pochodzili z głębokich czeluści PRL. I tak to się zaczęło ….

wywarzenie

„Dziś podpisane zostało memorandum, w którym rząd Stanów Zjednoczonych zgodził się sprzedać Polsce rakiety Patriot w najnowocześniejszej konfiguracji”, – powiedział powiedzieć Macierewicz – informuje JNS.org.

W umowie możemy przeczytać, że Polska zakupi baterie rakiet Patriot od amerykańskiego dostawcy broni Raytheon. Jak również to, że na prośbę Polski izraelskie pociski rakietowe David, opracowane i wyprodukowane przez izraelskiego kontrahenta Rafael, zastąpią amerykańskie pociski Patriot z powodu wyśmienitych osiągów i znacznie niższych kosztów pocisków izraelskich. Podczas gdy pocisk Patriot kosztuje 4,5 miliona dolarów, to pocisk rakietowy David kosztuje 450 000 dolarów. Rafael oczekuje około 1 miliarda dolarów z transakcji. – podaje JNS.org.
Ponadto na prośbę Polski Raytheon zgodził się na produkcję pocisków na terenie Polski pod nadzorem Ministerstwa Obrony Izraela i Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych.
System rakietowy Dawid Sling wspólnie opracowywany i finansowany przez USA i Izrael jest przeznaczony do przechwytywania rakiet balistycznych o średnim zasięgu w przedziale od 25 do 190 mil (40 do 300 km). ”Francja: Bardziej wyważony jest model francuski. We Francji o nominacjach sędziowskich decyduje Najwyższa Rada Sądownictwa (Conseil Supérieur de la Magistrature). Liczy ona 12 członków. W jej skład oprócz prezydenta i ministra sprawiedliwości wchodzi pięciu sędziów, prokurator, przedstawiciel Rady Państwa (odpowiednik Trybunału Konstytucyjnego) i trzy osobistości niezwiązane ani z parlamentem, ani z sądami, mianowane przez prezydenta oraz przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego i Senatu.
Hiszpania: sędziowie są wybierani przez Radę Główną Władzy Sądowniczej, której przewodniczącym jest prezes sądu najwyższego.
Szwecja: postanowienia o nominacjach sędziowskich podejmuje minister sprawiedliwości, ale na podstawie zgłoszeń na wolne stanowisko, które z kolei są rezultatem procesu aplikacyjnego pilotowanego przez Radę ds. Nominacji Sędziów (Domarnämnden). Do 2011 r. większość jej 9-osobowego składu powoływał rząd. Ale po reformie z 2011 r. ponad połowa, czyli pięciu członków Domarnämnden to sędziowie wybierani przez innych sędziów, a kolejnych dwóch to prawnicy powoływani przez rząd po konsultacjach ze środowiskiem sędziowskim i prawniczym oraz dwóch przez parlament.
Włochy: kandydaci na sędziów startują w egzaminach oraz konkursie przeprowadzanym przez Najwyższą Radę Sądownictwa (NRS), która dokonuje nominacji sędziowskich. Spośród 27 członków NRS parlament wybiera ośmiu – muszą być profesorami prawa lub doświadczonymi prawnikami z co najmniej 15-letnią praktyką. Reszta składu NRS to osoby wybrane przez izby sędziowskie i prokuratorskie, prezydent państwa, a także prezes sądu najwyższego i jego rzecznik generalny.
– W zachodnich systemach demokratycznych obserwujemy tendencję do zagwarantowania równowagi między wpływem samorządu sędziowskiego, parlamentów i rządów na nominacje sędziowskie – wyjaśnia dr Dimitra Kyranoudi, która w ramach pracy doktorskiej na Sorbonie porównywała systemy sądownicze w państwach UE.
Jej zdaniem także wymiar sprawiedliwości musi mieć demokratyczną legitymację, a pozostawienie wyboru sędziów samym sędziom jest tak samo niebezpieczne, jak oddanie ich wyłącznie w ręce polityków. Jak dodaje ekspertka, dyskusja na temat odpowiednich proporcji jest toczona nie tylko w Polsce, ale i w wielu innych krajach.

wybór

Wybór Donalda Trumpa jest pierwszą próbą korekty polityki globalnej w XXI wieku, która ukształtowała się po zakończeniu II wojny światowej.
To właśnie ta wojna podzieliła świat na strefy wpływów, które utrwaliły się w głowach polityków i komentatorów politycznych. W drugiej połowie XX wieku NATO ścigało się w wyścigu zbrojeń z Układem Warszawskim i ten układ równowagi zagwarantował pół wieku pokoju w Europie. Lokalne wojny na innych kontynentach również nie zmieniały tego obrazu, do dnia, kiedy w przypływie niepohamowanej chciwości ponadnarodowe korporacje przeniosły własne fabryki i technologie do Azji. Od tego dnia zachodni miliarderzy zaczęli budować potęgę azjatyckich mocarstw. Siła militarna azjatyckich potęg rosła proporcjonalnie do rozwoju ich przemysłu. Gwałtowny rozwój gospodarczy Azji miał przynieść zmiany polityczne i współpracę polityczną tych państw z zachodem, ale ten plan okazał się chybiony. Azja w XXI wieku zmieniła się szybciej niż zakładano i uwolniła się spod kontroli politycznej i militarnej mocarstw dyktujących w XX wieku warunki współpracy i charakter istniejących sojuszy. Świat się gwałtownie zmieniał, tylko komentatorzy polityczni i doradcy podtrzymywali polityków w ułudzie trwałości dawnego podziału świata. Sztucznie wywoływane rewolucje w Afryce północnej i Azji mniejszej nie odmieniły tego procesu rozpadu dawnych struktur i jeszcze bardziej pogłębiły rozłamy między dawnymi i nowymi mocarstwami. Zadłużenie zachodnich mocarstw rosło, a poziom życia klasy średniej gwałtownie się obniżał. Zachodnie media, tak zwanego głównego nurtu, w poziomie indoktrynacji wyborców prześcigały się nawzajem.
Taki, uproszczony stan świata, był przedmiotem rywalizacji wyborczej między Hillary Clinton a Donaldem Trumpem. Wybory miały być tylko formalnością, a jednak wyborcy wskazali innego zwycieżcę od zaplanowanego przez media. Czy to jest przypadek?Te dwie frazy powtarzane przez dwóch polityków w różnych, choć nie odległych okresach, przez dwie damy stanu – Margaret Thatcher i Angela Merkel – znaczą z grubsza to samo. To samo żelazne przekonanie, oraz konsekwencja działania. The Iron Frau ma raptem 62 lata. Dziwiłabym się, gdyby przy znacznej popularności Merkel nie podjęła wyzwania.
„To groteskowe, niemalże absurdalne” – skomentowała ideę jej roli jako jedynej reduty liberalnego świata, po wyborze Trumpa. „Żadna osoba, żadna osoba samotnie, nawet osoba z dużym doświadczeniem nie może zmierzyć się z problemami w Niemczech, w Europie, w świecie … na pewno tą osobą nie jest kanclerz Niemiec”.
Druga dobra wiadomość nadeszła z Francji. W prawyborach Partii Republikańskiej zdecydowanie i przy dużym udziale wyborców wygrał François Fillon, 62 lata, „thatcherysta”, zapowiada cięcia zatrudnienia w sektorze państwowym i eliminację sztywnych przepisów prawa pracy.
Polska musi najpierw przejść przez czyściec, czy jak zwą to miejsce cierpień i duchowego bólu, purgatiorium, zanim się idzie na niebiańskie podwoje.
Zwycięstwo Donalda Trumpa w większości stanów jest zdecydowane. Tylko wielkie ośrodki miejskie dały przewagę Hillary Clinton w kilku stanach. Program pani Clinton był kontynuacją polityki prezydenta Obamy. Program Donalda Trumpa to przywrócenie wielkości Ameryce, powrót fabryk do Ameryki, przegląd istniejących umów handlowych, ograniczeni nielegalnej imigracji oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom wielkich miast. Program Donalda Trumpa jest spójny, logiczny, więc ten program zdobył poparcie wyborców. Jednak media głównego nurtu, które są własnością wielkich instytucji finansowych nie pogodziły się z wynikami wyborów. W kilku wielkich miastach nadal mają miejsce lokalne protesty przeciwko wynikowi legalnych wyborów. Protesty te są skrupulatnie odnotowywane w mediach, które podgrzewają atmosferę strachu i niepewności. Wcześniej, te media, zapowiadały krach na giełdzie i spadek wartości dolara, a stało się dokładnie odwrotnie. Chciejstwo jest złym doradcą dla mediów. Ta czwarta władza okazuje się ślepa i głucha. Kanada przyjmuje około 300 tysięcy przybyszów rocznie, co stanowi 0,8 procenta ludności kraju. To tak jakby do Niemiec wjeżdżało rok w rok 650 tys., lub do Francji 500 tys.
I czy ktoś słyszał o jakiś zamieszkach, politycznych rewolucjach, upadku polityków? Sondaże dają mniej więcej po równo zwolennikom zmniejszenia imigracji i jej zwiększenia, prawie połowa badanych popiera stan obecny. Drugi Trump się nie pojawił, i nie zanosi się, ani Le Pen, czy inny Brexit.
W komunizmie media wysługiwały się ideologom, a w demokracji prawdopodobnie wysługują się „global-logom”. Kontakt z rzeczywistością media utraciły wraz z ekspansją globalizmu. Przebieg wyborów i samotne zwycięstwo Donalda Trumpa okazało się silnym wstrząsem dla elit politycznych wszystkich formacji politycznych. Miejmy nadzieje, że będzie to wstrząs uzdrawiający.

sztuka z kontrowersją

Minister Gliński to może sobie zdjąć moherową czapkę niewidkę, w której chadza z upodobaniem, a nie sztukę z afisza Teatru Polskiego. Wrocławski Teatr Lalek też jest na doskonałym poziomie, groteska i śmieszność to są klimaty tej ekipy ! Wkrótce nasłodzą się jasełkami i orszakami trzech króli, ale będą szczęśliwi, ci ponuracy. Na takie publiczne groźby nie pozwoliłby sobie chyba nawet minister w Rosji, robią to tam w dużo bardziej subtelny sposób. A tak teatr zyskał sobie darmową reklamę, pani dziennikarka stała się sławna a pan minister przedstawił się środowisku jako nowa władza. Czy nie lepiej było sprywatyzować telewizję jak zamierzał wcześniej SLD zamiast bawić się w tę hipokryzję pt. TV publiczna z misją?
Krucjata Różańcowa za Ojczyznę brzmi jak jakiś dżihad. Sądziłem, że te czasy w Kościele Katolickim mamy już za sobą. Najgłośniej krzyczą odbiorcy pornografii, i ci którzy nie chodzą do teatru. Dobrze, że spektakl się odbył. Jednak jakoś przykro się robi, gdy ktoś kto tytułowany jest profesorem (z jakiego nadania? prezydenckiego czy uczelnianego?) wypowiada się infantylnie i bez swojego zdania robi to, czego od niego oczekują jakieś grupki nawiedzonych osób.
Pamiętam w latach 90-tych protesty dotyczące filmu „Ksiądz”. Oczywiście można sobie protestować, każdy ma do tego prawo, ale najgorzej gdy władza włącza się w te protesty wsparciem dla bzdurnych zarzutów.

Madrycka przypadłość

Jeśli poseł jedzie służbowo za granicę, to albo Kancelaria Sejmu kupuje mu bilet u przewoźnika, z którym ma podpisaną umowę, czyli w LOT. Albo poseł dostaje ryczalt, ale nie więcej, niż wynosi cena biletu lotniczego
Reguluje to tuchwała Prezydium Sejmu w 2009 r. – pozwala na skorzystanie z ekwiwalentu kosztów podróży lotniczej.
Albo Kancelaria Sejmu kupuje mu bilet w ramach zawartej umowy na obsługę lotniczą Kancelarii Sejmu, oblicza należne diety i wypłaca tzw. ryczałt na hotel.
Albo daje rownowaznik kosztu lotu plus ryczalty hotelowe i diety.
Nie ma znaczenia czy spi u ciotki czy moze w ogole nie spi i co je.
Z ryczaltow i diet rozliczac sie nie musi.
Jezeli chodzi o podroz to faktycznie przepisy zmuszaja posla do tego aby albo lecial LOT-em albo jechal wlasnym autem.
Trojka z PiS-u podajac, ze zamierza jechac wlasnymi autami faktycznie sklamala.
Ale nie kosztowalo to podatnika ani grosza wiecej niz podroz LOT-em, ktora im sie nalezala.
Przepisy sa idiotyczne.  Gdy ujawniono proceder korupcyjny oraz rolę Tomasza Lipca ministra w rządzie PIS co zrobił Kaczyński skierował wniosek o dymisję oraz wyrzucił na zbity pysk z PIS?
Kiedy Kaczyński albo ZIobro zostali skazani z powodu Leppera? Jakoś sobie nie przypominam co więcej to PO na początek opowiedziało się po stronie Leppera jak widać można było go też przytulić. A potem gdy wykorzystano go uchwalono specjalną ustawę wymierzoną dokładnie w niego żeby uniemożliwić mu kandydowanie do sejmu.
Kiedy Kaczyński albo ZIobro zostali skazani z powodu Blidy? Czy PO cokolwiek zrobiła, żeby ich ukarać czyżby dlatego nic nie zrobiono gdyż Blida była członkiem SLD?
Jak Sawicką posłankę PO skazano za korupcję to PO zrobiło wszystko znaleziono spolegliwego sędziego przeprowadzono ponownie proces i uniewinniono ją dlaczego nie zrobiono nic w sprawie Blidy?
Jak było trzeba to Po grało znakomicie trupem Blidy a jak trzeba było postawić sprawców to oczywiście nic nie zrobiono dlaczego czyżby dlatego, że Blida była z SLD a może wiedziano, że nie da się złapać Kaczyńskiego?
A skoro już mówisz o Kurskim no to przypomnijmy niejakiego Schetynę co to umawiał się na cmentarzach jakoś go Kopacz przytuliła? A Jarosław Dąbrowski robił malwersacje w ministerstwie rolnictwa czy go ukarano? Czy ukarano go za malwersacje na Bemowie? Nie
A jak tam Protasiewicz czy pozbawiono go funkcji przewodniczącego dolnośląskiej PO kiedy ujawniono, że wybrali go przekupienie członkowie PO? Czy Protasiewicz poniósł jakiekolwiek konsekwencje awantury na lotnisku w Frankfurcie? Nie
No a teraz przypomnijmy sprawę Hofmana jak wyszło co wyszło Kaczyński po prostu wyrzucił go oraz kolegów z PIS i klubu parlamentarnego. A Girzyński ujawniono jego sprawę od razu odszedł z PIS dobrowolnie.
A jak było z malwersantem Sławomirem Nowakiem. Czy spełnił swoją obietnicę gdy prokurator zapowiedział, że rozpoczyna śledztwo w sprawie jego przekrętu, że złoży immunitet? Nie jak tchórz ukrywał się do ostatniej chwili licząc, że uniknie odpowiedzialności. A koledzy z PO próbowali tak zmienić prawo, żeby został uniewinniony.
A jak tam Sikorski czy złożył funkcję marszałka po tym gdy Wprost ujawnił, że popełnił dokładnie te same przestępstwa o które oskarżono Giżyńskiego i Hofmana?
Muszkieterowie sklamali i zostali wywaleni z partii.
Faktem jest, z nic nikomu nie ukradli a “oszustwo”…nie ma dla skarbu panstwa i nas

co dalej

Wytłumaczcie mi jak to jest że naród, który zasiedla tak bogaty kraj (bo przecież posiadamy bogate złoża naturalne wielu surowców, żyzną glebę, jeziora, dostęp do morza), w swoich szeregach posiada ludzi wybitnych o nieprzeciętnej inteligencji którzy wnieśli do światowej cywilizacji niezwykle wiele, naród który pracuje ciężko jak mało który w cywilizowanym świecie zamiast się bogacić wciąż się zadłuża? Nie potrafię zrozumieć tego fenomenu. Ktoś mi wyjaśni dlaczego tak jest? Dlatego, że faktycznie rzadzacym jest KK ! (podobnie jak w filmie „U Pana Boga w Ogródku), a im naprawde nie zalezy na tym by ludziom było dobrze, bo od dobrobytu „w głowach sie przewraca i lud odstepuje od wiary !” Niejeden juz pisał podobnie o Jaruzelskim i wielu faktycznie mieszkało na smietniku a on dostawał prezydencka emeryture – wiec naprawde myslisz ze kiedykolwiek zobaczysz Tuska – nawet nie w kajdankach ale choćby niezamożnego??? – NIGDY – oni sa tak zabezpieczeni ze w najczarnieszym scenariuszu to spedzają reszte życia w luxusowych willach gdzies w Hiszpani albo na jakich Bahamah

długi

Za komuny już w podstawówce było SKO i uczyło się dzieci oszczędzania. U mnie w szkole długo na korytarzu wisiało hasło „Oszczędnością i pracą ludzie się bogacą” (pamiętam do dziś, a to już 30 lat) a teraz: weź kredyt, kup sobie, jesteś tego warta, zrealizuj swoje marzenia, nie ograniczaj się itd., itp. Pokolenie „róbta co chceta” pokolenie „I want it all, and I want it now”. Pokolenie białych niewolników latami pracujących na jakiegoś nieroba który wcisnął im kredyt. Na wakacje, na samochód, na toster nawet. Pożyczasz 100 oddajesz 200 i raty 0%, cud ekonomii! Wziąłeś kredyt to go spłacaj, było czytać co podpisujesz. Taka selekcja naturalna, słabi i głupi zginą zaszczuci przez banki i komorników, ponad 6 tysięcy samobójców rocznie nie bierze się z niczego. Pora zmądrzeć i przypomnieć sobie „Dobry zwyczaj nie pożyczaj”. Wynika z tego iż dłużnicy potrafią z tym walczyć wystarczy przepisać majątek lub rozdzielność zrobić grunt nic na siebie i komornika mamy w 4 literach a jak masz długi w US to po 5 latach przedawnienie lub powyżej bańki 2 lata w zawiasach. pozdrawiam zaradnych. troszkę optymizmu wniosę tak myślę do tych wszystkich opinii .Otóż nawiedził mnie komornik ,który miał wyegzekwować dług dla firmy ,kruk rozesłał wcześniej pisma do ,zus,skarbowego ,po bankach ,było tego sporo ,Ja nie mając żadnych zobowiązań skontaktowałem się z firmą kruk ,obiecali sprawę wyjaśnić Po trzech tygodniach ciszy zagroziłem owej firmie ,że występuję do sądu o wstrzymanie egzekucji komorniczej ponieważ nie mnie ona dotyczy.Kruk już wtedy bardzo szybko sprawę wyjaśnił ,stanęło na moim i jedyna satysfakcja dla mnie że komornik obciążył obciążył tych dziadów kosztami 450 zł i umorzył postępowanie.Faktem jest że nic ściągnąć mi nie mógł ponieważ jestem człowiekiem interesu i nauczony już życiem na taką okoliczność jestem zabezpieczony

Sytuacja

W niedzielę Rada Najwyższa Ukrainy wezwała do pełnej gotowości bojowej na terenie całego kraju. Ukraiński premier Arsenij Jaceniuk zapewnił zdecydowanie, że Autonomiczna Republika Krymu pozostanie częścią Ukrainy. Okazuje się, że niektórzy doradcy Putina krytykują plany interwencji na Ukrainie. „Możliwa operacja wojskowa na terytorium Ukrainy jest absolutnie nieadekwatna do skali naruszeń praw Rosjan mieszkających na Krymie” – oświadczyła w niedzielę Rada ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i praw człowieka przy prezydencie Federacji Rosyjskiej. No, se pogadali. A najdłużej o tej rurce gazowej na dnie Bałtyku z ominięciem Polski. Merkelowa ma w dupie i Krym i Ukrainę i jesli trzeba , to i Polskę też ! Byle tylko ruski gaz rureczką do Niemiec płynął. Jakoś Niemcy nie odwołali dotąd przygotowań do G8 ! Zdaniem Brzezińskiego NATO powinno „nieformalnie” przygotowywać plany operacyjne, dotyczące wysłania wojsk do Europy Środkowej, „by było jasne, że jesteśmy w stanie odpowiedzieć, jeśli wojna się rozszerzy”. Jednocześnie należy cały czas pozostawić Rosji opcję pokojowego rozwiązania. – Rosja musi wiedzieć, że nie będziemy bierni, ale że wolelibyśmy pokojowe uzgodnienie – powiedział. Dlatego Brzeziński zasugerował, by NATO zaprosiło Rosję „do uczestnictwa w pewnych dyskusjach w komisjach”, działających w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Obywatele Rosji powinni wyjść na ulice i protestować (odsunąć od władzy Putina, jest to praktycznie nie możliwe ale kto wie)- żaden cywilizowany człowiek nie chce wojny. Przypuszczam, że w Rosji tacy ludzie są obawia sie o przyszlosc jego rosji, dlatego w tak drastyczny sposob ‚broni’ swej wizji demokracji. jego czas przeminal, mam nadzieje ze Rosjanie (Narody wchodzace w sklad federacji) beda tak odwazni jak Narody na Ukrainie, i razem przeciwstawia sie oblakanemu tyranowi! ze strony eu/nato powinni oni otrzymać jasno brzmiące przesłanie o waznosci ich dzialan dla ludzkosci!.

– Działania Rosji na Ukrainie zagrażają bezpieczeństwu Europy, Rosja musi powstrzymać swoje działania militarne i groźby – oświadczył sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen.

grzanie

Wszystko fajnie tylko czy te wszystkie zmiany nie mają drugiego dna przecież nasz rząd i PGNIG-e podpisało kontrakty z Rosjanami długoterminowe na dostawy gazu których nie jesteśmy w stanie zużyć a zapłacić musimy więc dyrektywa unijna tylko przyszła rządzącym z pomocą na uzasadnienie zablokowania ogrzewania paliwami stałymi tylko jest mały problem gaz nie wszędzie dochodzi a koszty przyłączy są bardzo drogie więc części pozostaje ogrzewanie elektryczne a jeszcze nie tak dawno w mediach głośno krzyczano że sieci energetyczne są przestarzałe i wymagają doinwestowania lub wymiany a jeśli na takiej sieci zwiększy się obciążenie przez odbiorniki przeznaczone do ogrzewania budynków jak długo ta sieć będzie pracować bezawaryjnie ? Według mnie żeby wprowadzać takie przepisy to najpierw trzeba przygotować infrastrukturę aby mogła zastąpić wycofywane źródła energii. Żyjemy w Polsce a tu zawsze najpierw się robi a potem myśli  oto hipotetyczna ale bardzo prawdopodobna sytuacja w przyszłej Polsce poranek dzwonek do drzwi dzień dobry tu policja ekologiczna starszy aspirat Buczek i młodszy osadnik Brzozek. Stwierdzono, ze w dniu dzisiejszym wyczerpał pan limit Co2 na potrzeby metaboliczne. Proponujemy Panu możliwość dokupienia stosownej kwoty w promocyjnej cenie 5000 za miesiąc. Jeśli nie dysponuje Pan gotówka istniej możliwość udzielenia kredytu przez amber sirver tussk i syn. o promocyjnym oprocentowaniu 200% rocznie. Jeżeli nie jest pan zainteresowany na ulicy znajduje sie mobilny eutanazator z którego może pan skorzystać . W takim przypadku namawiamy pana do przekazaniu narządów do przeszczepów w zawiązku z otwarciem rynków europejskich na polskie narządy do przeszczepów oferujemy proporcję. Jeśli przekaże Pan wszystkie narządy do przyczepów i będą dobrej jakości wskazana przez pana osoba dostanie 10 letni bon na zwolnienie z opłaty ekologicznej na emitowany co2 na potrzeby metaboliczne organizmu, w przypadku gdy przekaże pan bo najbliższej rodzinie zwolnienie będzie nawet na 15 lat. Jaką opcje pan wybiera? o take Polse walczyliście? pomyślcie dopóki nie staniecie się surowcem